Yaklaşan Eğitimlerimiz
Eğitimlerimiz
1
Online ve yüz yüze olarak verilmekte olan eğitimlerin eğitmenleri o alanda ulusal ve uluslararası bir çok çalışmada yer almış ve kendini o alanda geliştirmiş uzmanlarımızdan oluşmaktadır. Uzmanlarımız her alana ve o alanın verilerine hâkim olduklarıiçin araştırmacıya öğretme ve onları doğru şekilde yönlendirme konusunda fazlasıyla yardımcı olmaktadır.
Verilen eğitimlerde anlatılanları pekiştirmek ve araştırmacının öğrendiklerini kendi çalışmalarında kullanabilmesi için en temel adım uygulamadır. Araştırmacıya eğitimi verilen programın daha iyi anlaşılması için farklı alanlarda olan verilerle uygulamalar yapılmakta, raporlama ve yorumlama kısmında destek olunmaktadır. Farklı verilerde çıkan sonuçların farklılaşması yapılan uygulamaların ve analiz adımlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.
Literatürün sürekli gelişmesi ve değişmesi araştırmacılar için çok önemli bir etkendir. Araştırmacı hem kendisini hem de yapacağı çalışmaları güncel tutmayı ve yeni yöntemleri öğrenmeyi hedeflemektedir. Uzmanlarımız kişisel gelişimleri için ve araştırmacılara her konuda destek olmak için sürekli araştırma ve sürekli bilgi kazanımı konusunda kendilerini geliştirmektedir.